Czy to już rynek pracownika?

Czy to już rynek pracownika? 4 strategie działań dla pracodawcy.

Osoby zarządzające przedsiębiorstwami, mające duże doświadczenie w rozumieniu relacji rynkowych obserwując obecną sytuacje gospodarczą oraz trendy na rynku z pewnością zauważają potencjalnie niekorzystne dla pracodawców tendencje dotyczące rynku zatrudnienia. Warto więc spojrzeć na poszczególne determinanty obecnej sytuacji oraz zastanowić się nad potencjalnymi działaniami wspierającymi stabilność zatrudnienia w firmie.

Rozwój gospodarki

Polska gospodarka ma za sobą 25 lat stabilnego wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie ok. 4% r/r. Wzrost ten można porównać do dużego statku towarowego płynącego po oceanie. Chodź nie był to wzrost największy w porównaniu do sąsiadów, to był on jednak stały i stabilny.

Początkowy wzrost wynikający z transformacji gospodarki i nadrabiania zapóźnień zmienił swoje źródło na rzecz stabilnej, korzystnej sytuacji gospodarczej na świecie, stopniowemu wychodzeniem z kryzysu w strefie EURO oraz stabilnej sytuacją Niemiec – naszego największego inwestora bezpośredniego jak i kontrahenta. Rok 2018 to wzrost inwestycji i konsumpcji krajowej który przyczynił się do dawno nie notowanego poziomu wzrostu PKB wynoszącego ok. 5,2 proc. r/r.

Można zadać sobie pytanie, czy to już szczyt? Tak jak to najczęściej w ekonomii bywa na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wewnętrzny popyt konsumpcyjny stymulowany strumieniami socjalnymi oraz inwestycje publiczne związane z perspektywą unijną powinny utrzymywać się na przynajmniej stałym poziomie w perspektywie najbliższych 2 lat. Niepewna jest za to sytuacja globalna zarówno w zakresie cyklu gospodarczego jak i potencjalnych ceł oraz stabilności sytuacji politycznej.

Ufni konsumenci to stabilna konsumpcja

Co nie zaskoczeniem, obecną sytuacje na polskim rynku bardzo dobrze oceniają konsumenci. Istotny strumień pieniężny realizowany w ramach programu 500+ przyczynił się do najwyższego w historii wskaźnika ufności konsumenckiej. Na koniec pierwszego półrocza bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej liczony przez GUS wyniósł aż 6,1 punktów a wskaźnik wyprzedzający 4 punkty. Wskaźniki te opisują obecne oraz oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej i stanowią średnia wartość ocen respondentów dotyczących zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia i oszczędzania pieniędzy w najbliższym poziom powyżej zera to ocena pozytywna. Tak wysokie wskaźniki mogą sugerować dalszy wzrost konsumpcji indywidualnej.

Przedsiębiorcy patrzący w przyszłość

Co za to ciekawe podobnie sytuacje gospodarczą opisują przedsiębiorcy. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej na koniec czerwca 2018 roku, dla najważniejszych branż przedstawiał się następująco:

 • przetwórstwo przemysłowe 13,3

 • budownictwo 7,3

 • handel; naprawa pojazdów samochodowych 9,7

 • transport i gospodarka magazynowa 12,7

 • zakwaterowanie i gastronomia 15,5

Wskaźniki n poziomie prezentują znaczną przewagę ocen pozytywnych i mogą w ograniczonym zakresie stanowić prognostyk przyszłej działalności także inwestycyjnej. Wśród przedsiębiorców utrzymują się także bardzo korzystne opinie dotyczące przyszłego portfela zamówień.

Gospodarka a popyt na pracę

Na tym etapie artykułu warto wrócić do tezy z pierwszego akapitu i zastanowić się, jak to wszystko ma się do rynku pracy i tak zwanego rynku pracownika.

Metafora statku towarowego jest tu jak najbardziej na miejscu. Stały wzrost musi mieć swoją bazę we wzrastających nakładach. Nakładami tymi są m.in. kapitału oraz praca. Poprzez pracę w dużym uproszczeniu możemy rozumieć wzrost zatrudnienia.

Dlatego coś co do niedawno było trudne do pomyślenia może stać się problemem dalszego wzrostu. Chodzi oczywiście o niedobór wykwalifikowanych pracowników. Analizując stopę bezrobocia w Polsce na przestrzeni ostatnich 6 lat widoczny jest stały trend jego zmniejszania. Stopa bezrobocia spadała w z 10% w roku 2012 do 4,2% na koniec I półrocza 2018 roku. W przypadku kontynuacji tego trendu w ciągu maksymalnie 2 lat będziemy świadkami bezrobocia strukturalnego. Już teraz według danych GUSu na koniec I kwartału 2018 dostępnych było 152,4 tysiące wolnych miejsc pracy.

Podsumowanie

Powyższe dane zdają się potwierdzać tezę z tytułu artykułu. Co zatem przedsiębiorca może zrobić w takiej sytuacji. Wydaje się, że do dyspozycji są 4 główne strategie.

 1. Zwiększenie produktywność pracowników – poprzez nakłady inwestycyjne, automatyzację pracy możemy ograniczyć potrzebę zatrudnienia nowych pracowników, w długim okresie nie zapobiegnie to odpływowi obecnych pracowników.

 2. Zmniejszenie rotacji pracowników – rotacja pracowników która do tej pory nie traktowana była jako duży problem w sytuacji zmniejszenia liczby osób chętnych do pracy może odbić się niekorzystnie na pracodawcy. Dlatego podjąć działania zwiększające standard pracy. Pozycja lepsza od średniej rynkowej pozwoli na zmniejszenie rotacji w istotnym stopniu. Działania takie warto oprzeć na dobrych praktykach czego przykładem może być  Program Polecanego Pracodawcy.

 3. Znalezienie nowych kanały dotarcia do pracowników – warto wyszukiwać i inwestować w nietypowe kanały poszukiwań osób chętnych do pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest np. inwestowanie w specjalnie profilowane klasy zawodowe, wsparcie powiązanych kierunków studiów.

 4. Wyróżnienie się na rynku pracodawców – tak jak dobra rozpoznawalna marka pozwala na zdobycie większej liczby klientów tak marka pracodawcy pozwala na zatrudnienie bardziej zmotywowanych i lepiej wykształconych pracowników. Dobrym sposobem na budowanie własnej marki i prestiżu jest certyfikacja w ramach programu Polecany Pracodawca. Certyfikat potwierdza spełnienie wymogów programu w zakresie:

 • przestrzegania praw pracowniczych,
 • dbania o rozwój pracowników,
 • zapewnienia godziwych warunków pracy,
 • należytego wynagrodzenia za pracę,
 • stabilności zatrudnienia

Sprawny zarządzający wyprzedza trendy rynkowe, dlatego warto przyjrzeć się obecnej strategii dotyczącej zatrudnienia i zaplanować działania mające na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do każdej możliwej sytuacji. Wtedy gdy barierą rozwoju dla innych przedsiębiorstw będzie brak rąk do pracy, nasze przedsiębiorstwo może zyskać znaczącą przewagę.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.