Dobre praktyki

Dobre Praktyki Polecanego Pracodawcy

 

Dobre Praktyki Polecanego Pracodawcy zostały opracowane w oparciu o doświadczenia centrum analiz rynku pracy HRBI z uwzględnieniem przepisów Polskiego Kodeksu Pracy oraz unijnych regulacji dotyczących prawa pracy.

Podczas tworzenia Dobrych Praktyk Polecanego Pracodawcy pod uwagę wzięte zostały również oczekiwania i postulaty pracowników dotyczące m. in. stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia, rozwoju personalnego oraz warunków i atmosfery pracy.

Każdy Pracodawca, który uczestniczy w Programie składa oświadczenie o akceptacji dobrych praktyk Polecanego Pracodawcy i gotowości do ich wdrożenia oraz przestrzegania w swoim przedsiębiorstwie.

PREAMBUŁA

Dobre Praktyki  Polecanego Pracodawcy powstały w celu propagowania etycznych zasad biznesu ze szczególnym nastawieniem na relację Pracodawca-Pracownik. Misją Dobrych Praktyk jest rozwój i profesjonalizacja polskiego rynku pracy poprzez propagowanie wartości pożądanych w miejscu pracy.

ZASADY

Zasada I: Przestrzeganie Praw Pracownika.

 1. Pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania praw pracowników wynikających z aktualnych przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 2. Pracodawca zobowiązuje się do informowania pracownika o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach.

Zasada II: Stabilność zatrudnienia.

 1. Pracodawca będzie propagował umowę o pracę jako podstawę zatrudnienia.

 2. Pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących formy i długości umów o pracę.

 3. Pracodawca będzie dążył do rozwiązywania ewentualnych sporów z pracownikiem w sposób polubowny, z poszanowaniem interesów obu stron.

Zasada III: Zapewnienie godziwych warunków pracy.

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie jak najlepszych warunków pracy, w szczególności w zakresie:

 1. czasu pracy,

 2. urlopów,

 3. stanowiska pracy,

 4. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasada IV: Ustalenie należytego wynagrodzenia.

 1. Pracodawca zobowiązuje się do ustalenia wynagrodzenia pracownika z poszanowaniem zasad równości i uczciwości, adekwatnego do powierzonej pracy, a także jego terminowej wypłaty.

 2. Pracodawca będzie starał się zapewnić pracownikom (w ramach swoich możliwości ekonomicznych) dodatkowe bonusy motywujące (np. współfinansowanie kart sportowych, przyznawanie premii, finansowanie kursów językowych, przekazywanie bonów lub paczek świątecznych).

Zasada V: Umożliwienie i wsparcie rozwoju pracownika.

Pracodawca uczestniczący w programie zobowiązuje się do dbania o rozwój pracowników, np. poprzez:

 1. zapewnienie szkoleń dotyczących stanowiska pracy,

 2. finansowanie lub współfinansowanie szkoleń dodatkowych.

Zasada VI: Zapewnienie dobrej atmosfery pracy.

 1. Pracodawca zobowiązuje się dbać o zapewnienie właściwej atmosfery w pracy poprzez kształtowanie pozytywnych relacji między pracownikami oraz między pracownikami a kierownictwem.

 2. Pracodawca zobowiązuję się do komunikowania istotnych wartości w pracy takich jak: współpraca, wzajemna pomoc, poszanowanie współpracowników, lojalność oraz poczucie równego traktowania.

 3. Pracodawca dołoży starań w celu przestrzegania i egzekwowania procedur antymobingowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrych Praktyk sprawuje Centrum Analiz Rynku Pracy – HRBI Sp. z o. o. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Dobrych Praktyk Polecanego Pracodawcy, uczestnik Programu może zostać wykluczony z programu, zgodnie z regulacjami Regulaminu.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.