FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi w dziale FAQ. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z Naszym Działem Obsługi Klienta

Jakie warunki formalne, musi spełnić firma aby ubiegać się o udział w Programie?

Uczestnikiem programu może zostać Pracodawca, który:

  • prowadzi firmę od co najmniej 6 miesięcy – tzn. jego firma została wpisana do CEIDG lub KRS co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do badania certyfikującego;
  • zatrudnia co najmniej 3 pracowników;
  • wejdzie na stronę www.polecanypracodawca.pl;
  • zdecyduje się na uczestnictwo w bezpłatnym badaniu certyfikującym (online) oraz zapozna się i zaakceptuje Kodeks Zasad Polecanego Pracodawcy,
  • przejdzie pozytywną weryfikację.

Spełnienie ww. wymogów, zakończone pozytywną weryfikacją pozwala na płatne przystąpienie do Programu, tj. zakup pakietu uczestnika i otrzymanie wszystkich korzyści.

Czy badanie certyfikujące jest bezpłatne? Czy wiążą się z nim jakiekolwiek koszty?

Zarówno badanie certyfikujące jak i informacja o jego wyniku są całkowicie bezpłatne i nie zobowiązują do udziału w naszym Programie.

W przypadku pozytywnej weryfikacji, wraz z jej wynikiem przesyłamy fakturę pro forma, która stanowi ofertę współpracy. Podmiot, który przejdzie badanie certyfikujące i otrzyma ww. fakturę nie jest w żadnym razie zobowiązany do jej opłacenia (jeśli nie będzie zainteresowany uczestnictwem).

Ile czasu zajmuje przystąpienie do programu?

Wypełnienie formularza badania certyfikującego, stanowiącego pierwszy etap zajmuje ok 10- 15 min. Następnie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych na podany adres e-mal zostaje przesłany wynik weryfikacji wraz z ofertą udziału w programie i informacją o płatności.

Na jaki okres przyznawany jest certyfikat?

Status uczestnika Programu przyznawany jest na rok (12 kolejnych miesięcy). Okres uczestnictwa rozpoczyna się w momencie przesłania do Pracodawcy wiadomości z danymi do aktywacji konta oraz elektronicznymi elementami pakietu.

W jaki sposób przyznawany zostaje pakiet uczestnika?

Poszczególne elementy i usługi wchodzące w skład pakietu przekazywane są po otrzymani płatności.

Udostępnienie zakupionego pakietu polega na:

  • przyznaniu dostępu do konta uczestnika w serwisie internetowym.
  • przesłaniu na adres e-mail Pracodawcy certyfikatu w formie dyplomu elektronicznego (plik pdf), baneru www oraz wzoru certyfikatu do użytku w dokumentach.

Hasło i login do konta, informacja o sposobie logowania oraz ww. elementy pakietu zostaną wysłane wiadomością elektroniczną na e-mail Pracodawcy podany w trakcie badania certyfikującego, w ciągu 2 dni roboczych. W tym czasie zostaje także utworzony i upubliczniony Profil Pracodawcy w serwisie, zawierający podstawowe dane firmy.

Certyfikat w formie dyplomu papierowego oraz naklejka wskazane zostaną wysłane listem poleconym na adres rejestrowy Uczestnika w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności na koncie Organizatora.

W jaki sposób otrzymam naklejkę i dyplom w formie papierowej?

Naklejkę oraz dyplom papierowy wyślemy w ciągu 7 dni roboczych od dnia zrealizowania płatności na adres rejestrowy firmy, pocztową przesyłką poleconą. W przypadku gdy aktualny adres jest inny niż ww. należy przesłać nam taką informację najpóźniej w dniu dokonania płatności.

Czy mogę zamówić dodatkowe sztuki naklejek? Jaki jest ich koszt?

W ramach pakietu uczestnika przyznawana jest jedna naklejka z logiem certyfikatu. Uczestnik programu może w każdej chwili zamówić dodatkową naklejkę na witrynę/szybę jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Aktualnie koszt takiej dodatkowej naklejki to 20 zł netto +VAT.

Jaki jest łączny koszt udziału w Programie? Jak przebiega płatność?

Koszt udziału w Programie to 600 zł netto (+VAT) rocznie, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 50 zł netto miesięcznie.

Opłata za udział w Programie pobierana jest jednorazowo, z góry. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji przesyłamy fakturę pro forma z danymi do płatności, w tym nr rachunku bankowego właściwym do przelewu. Po jego zrealizowaniu wystawiamy fakturę VAT.

Za dzień zrealizowania płatności uznaje się dzień jej zaksięgowania a naszym koncie bankowym.

Czy otrzymam fakturę VAT?

Tak, po otrzymaniu płatności wystawimy i prześlemy elektroniczną Fakturę VAT.

Jakie korzyści, oprócz certyfikatu, otrzymuje uczestnik Programu? Czy są one dodatkowo płatne?

W skład Pakietu uczestnika wchodzi nie tylko Certyfikat Polecanego Pracodawcy ale także zestaw korzyści dodatkowych tj:

  • dostęp do szczegółowego badania porównawczego w formie online (dodatkowego badania warunków pracy), którego wynik pozwoli na porównanie firmy z innymi pracodawcami;
  • miejsce na stronie internetowej polecanypracodawca.pl (Profil Pracodawcy), w którym Pracodawca może udostępnić dane swojej firmy wraz z jej opisem;
  • możliwość zamieszczania ofert pracy na stronie polecanypracodawca.pl i otrzymywania aplikacji od kandydatów za pośrednictwem serwisu.

Możliwość korzystania z ww. usług nie jest dodatkowo płatna, uczestnik może korzystać z nich w ramach opłaty członkowskiej przez okres uczestnictwa w Programie.

Czy Uczestnik programu może bezpłatnie zamieszczać oferty pracy na stronie internetowej? Czy jest jakiś limit zamieszczonych ofert?

Tak, w ramach pakietu uczestnika Pracodawca otrzymuje możliwość publikowania dowolnej liczby ofert pracy w serwisie polecanypracodawca.pl. Zamieszczanie ofert pracy przez Uczestnika nie jest dodatkowo płatne.

W jaki sposób uczestnik programu może zamieścić ofertę pracy w serwisie?

Oferta pracy zamieszczana jest przez Pracodawcę za pośrednictwem funkcjonalności konta uczestnika.

Jak długo zamieszczona przeze mnie oferta pracy będzie publikowana na stronie internetowej?

Oferta pracy zamieszona przez uczestnika może być wyświetlana w serwisie maksymalnie 30 dni. Uczestnik może usunąć ofertę pracy w każdym momencie.

Czy po wygaśnięciu uczestnictwa moje konto w serwisie internetowym zostanie usunięte? Co stanie się zapisanymi w nim danym?

W razie wygaśnięcia udziału w programie na skutek upływu okresu uczestnictwa, dostęp do konta zostaje dezaktywowany na 7 dni.

Jeżeli w tym okresie uczestnik zdecyduje się na przedłużenie uczestnictwa w Programie odzyska dostęp do konta. W przeciwnym razie konto (wraz z zapisanymi danymi) zostanie usunięta a po ponownym przystąpieniu do Programu zostanie założone nowe.

Przed wygaśnięciem uczestnictwa oraz w okresie dezaktywacji konta postaramy się przesłać odpowiednie monity.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.