Jakie pytania można zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Jakie pytania można zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a jakich należny się kategorycznie wystrzegać? Jak nie zrazić potencjalnego pracownika jeszcze przed etapem zatrudnienia.

Rozmowa o pracę jest zazwyczaj kluczowym etapem weryfikacji pracownika, ubiegającego się o zatrudnienie na danym stanowisku. Podczas takiego osobistego spotkania pracodawca ma możliwość zweryfikowania informacji przedstawionych przez kandydata w CV, a także uzyskania dodatkowych szczegółów na temat jego faktycznych kompetencji oraz doświadczania zawodowego. Oczywistym jest, że pracodawca stara się jak najefektywniej wykorzystać czas rozmowy i uzyskać jak najwięcej szczegółów potencjalnie niezbędnych przy dokonywaniu ostatecznego wyboru.

Poniżej omówimy kodeksowe uregulowania ww. kwestii, a także wskażemy jakich pytań unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o kandydacie na pracownika na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego.

Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że zakres informacji, których podania można zażądać od kandydata jest oznaczony i ograniczony wprost w przepisach Kodeksu pracy. Powyższa kwestię reguluje art. 22 1 § 1 k.p. gdzie wskazane zostało, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oczywiście w szczególnych sytuacjach, znajdujących umocowanie w przepisach, zakres żądanych danych może zostać zwiększony, jednakże co do zasady pracodawca nie powinien domagać się ujawnienia innych informacji niż powyższe.

Jakie pytania mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

W trakcie rozmowy o pracę, pracodawca powinien zadawać pytania weryfikujące przede wszystkim zakres wiedzy i doświadczenia kandydata. W zupełności uzasadnione są zatem pytania o doświadczenia nabyte podczas edukacji i przebytych szkoleń, a także pytania dotyczące zakresu zadań i obowiązków na poprzednich stanowiskach pracy. Uzasadnione wydają się również pytania o mocne strony pracownika, umiejętności i cechy, które predysponują go do zatrudnienia na danym stanowisku.

Natomiast pytania, pojawiające się dosyć często podczas rozmowy o pracę, dotyczące np. osobistych zainteresowań lub hobby czy planów na przyszłości, mogą zostać uznane za nieodpowiednie. Nie mieszczą się one bowiem w kodeksowym zakresie, a dodatkowo dotyczą one sfery osobistej kandydata do pracy.

Jakie pytań unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Pracodawca lub osoba rekrutujące pracownika w imieniu pracodawcy powinna wystrzegać się przede wszystkim pytań ingerujących w sferę osobistą kandydata, dotyczących jego sytuacji rodzinnej, finansowej czy też jego światopoglądu.

Za niedopuszczane uznać należy pytania dotyczące:

 • stanu cywilnego pracownika czy zamiaru jego zmiany;
 • posiadania potomstwa lub zamiaru posiadania dzieci;
 • sytuacji finansowej;
 • sytuacji zawodowej i majątkowej członków rodziny;
 • orientacji seksualnej;
 • wyznawanej religii;
 • poglądów politycznych lub innych kwestii światopoglądowych;
 • uprzedniej karalności – chyba, że zaświadczenie o niekaralności jest niezbędne z uwagi na rodzaj stanowiska pracy;

Oczywiście powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Niestety jednak, niektóre z powyższych pytań pojawiają się podczas rozmów o pracę, często w przypadku gdy rekrutowaną jest kobieta.

Konsekwencje zadania kandydatowi do pracy pytania uznanego za niedozwolone.

W sytuacji kiedy podczas rozmowy kwalifikacyjnej padnie pytanie o jedną z „niedozwolonych kwestii” np. plany dotyczące potomstwa, pierwsze reakcją może być zmieszanie i zakłopotanie kandydata.

Pracodawca musi mieć także świadomość, że pracownik ma pełne prawo do odmowy odpowiedzi na tego typu pytanie, a taka reakcja nie powinna skutkować przerwaniem rozmowy. Oczywiście pracownik często z obawy przed wykluczeniem z procesu rekrutacji stara się wybrnąć z niezręcznej sytuacji, odpowiadając w sposób, który w jego mniemaniu usatysfakcjonuje rekrutera. Trudno natomiast zweryfikować, czy pracownik skonfrontowany z osobistym pytaniem będzie szczery.

Dodatkowo, pracownik któremu zostanie zadane tego typu pytanie, może uznać je za oczywiście dyskryminujące i dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

W aktualnej sytuacji na rynku pracy pracodawca musi natomiast mieć na uwadze, że pracownik którego rekruter „wypytuje” o sprawy osobiste, może zniechęcić się do danego pracodawcy i uznać, że chce on sprawować kontrolę także nad jego życiem prywatnym. Pracownik może odmówić zatrudnienia na danym stanowisku, nawet jeśli był nim uprzednio zainteresowany, a wizerunek i dobre imię pracodawcy może ucierpieć – nie jest bowiem tajemnicą, że pracownicy wymieniają doświadczenia rekrutacyjne, a nawet publikują swoje opinie na forum publicznym.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.