Motywacja w pracy

Jak stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy – motywacja w pracy

Motywacja pracowników była zawsze ważnym zagadnieniem z punktu widzenia odpowiedzialnego pracodawcy. Zachodzące na rynku pracy zmiany, takie jak znaczący spadek bezrobocia, rozwój gospodarczy kraju ale również wejście na rynek nowych pokoleń dodatkowo zwiększyły zainteresowanie tym obszarem. Temat ten jest często poruszany w różnego rodzaju badaniach i opracowaniach. W niniejszym artykule poruszymy najważniejsze czynniki.

Pracodawcy, którym zadano pytanie o źródło motywacji swoich pracowników w większości wskazują na wynagrodzenie. Okazuje się, że kwestia ta nie jest tak jednowymiarowa. Pieniądze pełnią ważną rolę dla pracowników, jednak co wykazują badania, nie pełnią one roli najważniejszej. Dodatkowo można zauważyć tendencje zmniejszenia ich roli w odniesieniu do kolejnych pokoleń. Badanie Postawy Pracownicze przeprowadzone przez Nowoczesną Firmę i Fundacji Obserwatorium Zarządzania wskazało, że dla pracowników najważniejsze są:

 • dostrzeżenie człowieka w pracowniku,
 • zmniejszenie ilości stresu odczuwanego,
 • dotrzymywanie obietnic przez zarządzających,
 • docenianie dobrej pracy.

Wynagrodzenie w tym badaniu uplasowało się na 8 miejscu. Cześć z opisanych zmian można wprowadzić stosunkowo szybko, bez istotnych nakładów finansowych.

Wyniki badań na świecie

Instytut Gallupa w swoim badaniu w którym przebadano łącznie ponad 2 mln pracowników na całym świecie, określił istotne fakty decydującym o trwałym sukcesie rynkowym firmy pod kątem stabilności kadr. I tak, według badania istotnymi są:

 • jasne przekazywanie oczekiwań przez przełożonego,
 • dostęp do niezbędnych do pracy narzędzi,
 • skorelowanie oczekiwań z umiejętnościami pracownika,
 • docenianie pracownika,
 • motywowanie pracowników do rozwoju,
 • uwzględnianie zdania pracownika,
 • poczucie, że wykonywana praca jest ważna.

Program Polecany Pracodawca

W ramach prac nad programem Polecany Pracodawca przeprowadzono szeroki dialog z pracownikami, na podstawie którego określono Dobre Praktyki Polecanego Pracodawcy, które dodatkowo objeły zakresy istotne dla pracowników:

 • Przestrzeganie Praw Pracownika,
 • Stabilności zatrudnienia,
 • Zapewnienie godziwych warunków pracy,
 • Ustalenie należytego wynagrodzenia,
 • Umożliwienie i wsparcie rozwoju pracownika,
 • Zapewnienie dobrej atmosfery pracy.

Zadbanie o motywacje własnych pracowników nie jest procesem łatwym, jednak staje się on kluczowym pod kątem utrzymania trwałej stabilności firm.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.